Tawast Cycling Club TCC:n
Kuntavaaliteesit 2021


Huhtikuun kuntavaaleissa äänestetään neljäksi vuodeksi valtuutetut, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi pyöräilyn olosuhteisiin Hämeenlinnassa ja Hämeessä.   Tawast Cycling Club  – TCC toivoo, että valtuustoihin valitaan pyöräilyn edistämiseen sitoutuneita päättäjiä. Viime kerralla 2017 – saimme ennätyksellisen määrän 130 allekirjoitusta, kaikista puolueista. Vain Oulussa oli enemmän. 

Pyöräliikenteeseen käytettävä raha on kannattava investointi! Panostamalla pyöräilyyn saadaan  terveempiä kaupunkilaisia, säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa ja ympäristöystävällisempää liikennettä ja myös viehättävämpi ja vetovoimaisempi kaupunki. Pyöräilyä lisäämällä vähennetään CO2 päästöjä, liikennemelua, onnettomuuksia ja tarvetta raskaamman infrastruktuurin rakentamiselle. Tekemällä pyöräilystä helpompaa, turvallisempaa, houkuttelevampaa ja nopeampaa mahdollistetaan yhä useamman asukkaan, vierailijan ja matkailijan siirtyminen pyörän selkään.

Hämeenlinnan kantakaupungin asukkaista 87  %  asuu alle 20 minuutin pyöräilymatkan (15km/h) päässä keskustasta. Kaikista hämeenlinnalaisista lähes kolme viidestä  asuu alle puolen tunnin pyöräilymatkalla työpaikalta. (Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma 2016-2021) Hämeenlinnalla on todellinen mahdollisuus kehittyä viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi pyöräilykaupungiksi.

Tawast Cycling Club TCC  ry haastaa kaikki tulevat päättäjät mukaan tekemään pyöräilykaupunkia ja konkreettisesti edistämään hiilineutraalia Hämeenlinnaa. Tavoitteena on yhdessä lisätä Hämeenlinnan kaupungin vetovoimaa ja viihtyisyyttä, pyöräilyn kulkutapaosuutta, säästää energiaa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia!

Ehdokkaat (32) Allekirjoita

TCC:n teesit 2021

Teesi 1. Sitoudun Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelman aktiiviseen toteuttamiseen ja uuden ohjelman valmisteluun

Hämeenlinnan ensimmäinen pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin syksyllä 2016.  Sitoudun uuden kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman valmisteluun vuosille 2022-2027, sillä pyöräilykaupunki tehdään yhdessä yhteistyöllä.  Sitoudun aktiivisesti edistämään ohjelman toimenpiteitä, tarvittavaa rahoitusta ja positiivista pyöräilyn ilmapiiriä.

Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma (linkki)

Teesi 2. Hämeenlinnan keskusta-alueen pyöräilyväylien toteutuksen nopeuttaminen - laadukkaat pyöräily-yhteydet keskustan läpi - hyvä itä-länsi laatuväylä keskustaan

Hämeenlinnan keskusta-alueelta puuttuvat yhtenäiset pyöräväylät. Hyvien yhteyksien puute keskustaan on todettu Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelmassa ja tilanteen korjaaminen on keskeistä pyöräilyn mahdollisuuksien parantamisessa.  Etelä-pohjoissuunnan väylille on suunnitteluun saatu valtion rahoitusta. Hyvät yhteydet tarvitaan myös itä-länsisuunnista. Turuntien/Viipurintien saapumiset keskustaan on saatava turvallisemmiksi.  Väylien rakentaminen on priorisoitava investoinneissa. 

Teesi 3. Talvikunnossapito laadukkaaksi

Kesällä pyöräilee viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin talvella. Talvipyöräilyyn siirtyy yhä useampi, jos talvikunnossapito hoidetaan mallikkaasti. Oulussa tämä osataan hienosti, myös Hämeenlinnassa se on mahdollista.

Talvikunnossapitoon tulee panostaa  pyöräilyn pääväylillä yhdessä Häme Elyn kanssa. Talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua ja sille on asetettava selkeät laatukiriteerit.  Pyöräily taajamissa saadaan autoilua houkuttelevammaksi hoitamalla pyöräväylät kuntoon ennen autoteitä. Talvikunnossapitoon käytetään vain laadukasta kalustoa. Kunnossapidossa on huolehdittava, ettei autotieltä aurata lunta pyörätielle, eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti.  Myös suojakeleillä syntyvä loska tulee aurata pois ajoissa.

Teesi 4. Pyörätiet pitäjiin ja turvalliset yhteydet keskustaan

Monessa pitäjässä pyöräily-yhteydet ovat turvattomia. Pitäjissä tulisi päästä pyöräilemään turvallisesti taajamiin ja keskustaan asti pyöräteitä tai vähintään leveää piennarta pitkin. Tämä vaatisi panostuksia neuvotteluihin ELY-keskuksen kanssa, jotta uusia pyöräteitä voitaisiin tehdä ja pientareita voitaisiin leventää.

Pyöräliikenteen investoinneilla on tavoiteltava mahdollisimman suurta pyöräliikenteen kasvua. Tämä tapahtuu toteuttamalla sujuvia, turvallisia ja laadukkaita ratkaisuja, jotka tarjoavat hyvän vaihtoehdon liikkumiselle. Sähköpyörien yleistyessä pidempien matkojen pyöräilystä tulee yhä suositumpaa. Myös lähimatkailu ja pyörämatkailu ovat vahvassa nosteessa. 

Teesi 5. Koulujen pyöräily ja turvalliset parkkipaikat pyörille

Kouluihin sekä liikunta- ja tapahtumapaikkoihin pitää olla sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet ja laadukas pyöräpysäköinti. Liikunta- ja tapahtumapaikkojen pyöräpysäköinnit ovat tyypillisesti vähäisiä, huonokuntoisia ja syrjässä.  Ilkivalta ja varkaudet parkkipaikoilla ovat este pyöräilylle. 

Kouluille on hyvä saada koulukohtaiset pyöräilyohjelmat. Koulujen oppilaat tulee ohjata kulkemaan koulumatkat pyörällä tai kävellen ja koulumatkapyöräilyyn kannustetaan aktiivisesti. Koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevien katujen liikennettä on rauhoitettava ja nopeuksien tulee olla enintään 30 km/h.  Lapsille on taattava mahdollisimman turvallinen koulumatka. Liike on lääke meille kaikille!

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nimi Puolue
Aamu Sanneh Vihreä liitto
Aapo Reima Vasemmistoliitto
Anne Laatikainen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Arttu Jokikota Vasemmistoliitto
Hanna-Kaisa Rokkanen Vasemmistoliitto
Heidi Leinonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Janne Ilonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jarkko Voutilainen Vihreä liitto
Johanna Janhunen Vasemmistoliitto
Joonas Suomalainen Vasemmistoliitto
Juhani Lehto Vasemmistoliitto
Kimi Känkänen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kirsi Levä Kansallinen Kokoomus
Lassi Valkama Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Leena Tiesmaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Marja Sirkka-Ahonen Vasemmistoliitto
Mirka Soinikoski Vihreä liitto
Päivi Lilja Vihreä liitto
Pekka Honkala Perussuomalaiset
Petri Paju Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Pia Markuslahti Vasemmistoliitto
Sanna Ulvi-Lindroos Vasemmistoliitto
Sari Myllykangas Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Sari Rautio Kansallinen Kokoomus
Satu Heinonen Vihreä liitto
Sonja Aarnio Vihreä liitto
Teemu Koskinen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Timo Kaunisto Suomen Keskusta
Tomi Ranta-Kahila Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Veera Jussila Vihreä liitto
Ville Aaltonen Kansallinen Kokoomus
Ville Vihriälä Vihreä liitto

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Tawast Cycling Club ry. (TCC)

Tawast Cycling Club  ry. (TCC) on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää pyöräilyä ja pyöräliikennettä Hämeessä. Tavoitteena on edistää pyöräilyä pitkällä aikavälillä, sekä olla pyöräilyseuran puolesta yhteyshenkilönä Hämeenlinnan kaupunkiin, Hattulaan, Janakkalaan  ja muihin sidosryhmiin. Tarkoitus on vaikuttaa myös liikennesuunnitteluun, jotta se muuttuisi pyöräilyä edistäväksi.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.