Järvenpään Fillarikerhon

kuntavaaliteesit 2017

Pyöräliikenteeseen käytettävä raha on kannattava investointi!

Panostamalla pyöräilyyn saadaan viehättävämpi ja kaikin puolin viihtyisämpi kaupunki, terveempiä kaupunkilaisia, säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa ja ympäristöystävällisempää liikennettä. Pyöräilyä lisäämällä vähennetään päästöjä, liikennemelua ja tarvetta raskaamman infrastruktuurin rakentamiselle. Tekemällä pyöräilystä helpompaa, mukavampaa ja nopeampaa mahdollistetaan yhä useamman asukkaan, vierailijan ja matkailijan siirtyminen pyörän selkään. Kun suurempi joukko ihmisiä siirtyy jokapäiväisillä matkoillaan pyöräilijöiksi, vähenevät ruuhkat. Hyvin suunnitellut reitit parantavat lisäksi kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta.

Erityisen merkityksellistä on lasten ja nuorten kasvattaminen aktiivisiksi ja liikkuviksi kansalaisiksi. Kävellen tai pyöräillen tehtyä koulumatkaa parempaa arkiliikuntaa ei ole.

Kuntavaaliehdokkaana voit allekirjoittaa teesimme, jolloin puolestamme autamme sinua kampanjoinnissa nostamalla nimeäsi esille viestinnässämme. Lisäksi vaali- ja valtuustotyössä autamme mielellämme sinua perustelemaan teeseihimme liittyviä näkökantojasi esimerkiksi taustoittavalla työllä ja materiaaleillamme.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan.

Perinteisillä, yhdistetyillä pyörä- ja kävelyteillä riski jalankulkijan ja pyöräilijän törmäämiselle on suuri. Eri liikennemuotojen paikka yhteisillä väylillä on nykyisin epäselvä ja konflikteja syntyy helposti.

Järvenpäässä tulee siirtyä käytäntöön, jossa pyöräliikenne ja jalankulku ohjataan omille, toisistaan erillisille teille. Minimissään tämä tarkoittaa yhdistettyjen väylien jakamista jalankulun- ja pyöräliikenteen omiin puoliskoihin liikennemerkein ja tiemaalauksin.

Reunakivien poisto risteyksistä koko pyörätien leveydeltä.

Jotta pyöräliikenne olisi sujuvaa ja tehokasta, tulee pyöräilijän kyetä etenemään pyörätiellä ilman tarpeettomia pysähdyksiä ja äkillisiä töyssyjä. Risteysalueiden reunakivet aiheuttavat pyöräilijöille tarpeettomia jarrutuksia sekä vaaratilanteita renkaiden iskeytyessä reunakiviin ja vaikuttaessa pyörän ohjattavuuteen ja tasapainoon. Kuormatun pyörän kuorma, niin lapsi, kuin kauppatavaratkin kärsivät voimakkaista iskuista. Reunakivet vaikeuttavat myös talviaikaista kunnossapitoa.

Reunakivien poisto järvenpääläisten pyöräteiden risteyksistä parantaa merkittävästi pyöräilyn laatua, vetovoimaisuutta sekä turvallisuutta.

30km/h alueet keskustaan ja asuntoalueille

Pyöräliikenne sopii huonosti jalankulun sekaan suuren nopeuseron vuoksi ja yhtä huonosti ja samasta syystä myös autoliikenteen joukkoon. Ajoneuvona polkupyörä kuuluu kuitenkin ennemmin ajokaistalle, kuin jalkakäytävälle. Kaikkialle ei kuitenkaan voi tai kannata rakentaa erillisiä pyöräteitä tai -kaistoja.

Yleisen nopeusrajoituksen laskeminen keskustassa ja asuntoalueilla pienentää autojen ja polkupyörien välistä nopeuseroa ja parantaa muutoinkin yleistä liikenneturvallisuutta.

Allekirjoita

Teesit allekirjoittaneet ehdokkaat (35)

Järjestä allekirjoitusajan, ehdokasnumeron, nimen tai puolueen mukaan.

Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Arvi Kekäläinen
Valitsijayhdistys
Auvo Autio
Valitsijayhdistys
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Valitsijayhdistys
Vihreä liitto
Jukka Miettinen
Perussuomalaiset
Vihreä liitto
Katri Kuusikallio
Vihreä liitto
Markus Lummi
Vasemmistoliitto
Matti Seppälä
Valitsijayhdistys
Mika Ahvenainen
Suomen Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Minna-Maria Solanterä
Vasemmistoliitto
Niina Pyykkö
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Pauliina Naala
Vihreä liitto
Pekka Packalen
Suomen Keskusta
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Pirjo Tirronen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Riikka Hesse
Vihreä liitto
Vihreä liitto
Risto Salovaara
Vihreä liitto
Seppo Rantanen
Valitsijayhdistys
Valitsijayhdistys
Tanja Vauhkonen
Vihreä liitto
Tapani Torppa
Valitsijayhdistys
Vihreä liitto
Timo Ijäs
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Valitsijayhdistys
Vihreä liitto
Ville Mustonen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Järvenpään Fillarikerho ry

Järvenpään Fillarikerhon tarkoituksena on turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn edistäminen, pyöräilyn tunnetuksi tekeminen sekä toimiminen pyöräilijöiden edunvalvojana Järvenpäässä ja lähialueilla.

Allekirjoita teesit