Jyväskylän Pyöräilyseura JYPSin
Kuntavaaliteesit 2021


Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Kulkutapaosuus on tällä hetkellä 16 prosenttia, ja pyöräilynedistämisohjelmassa asetettu tavoite on kasvattaa osuus 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Matkaa ja tehtävää vielä paljon.

Osana Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaa, kaupunki asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävien liikenneratkaisujen, kuten pyöräilyn, edistämisellä on keskeinen rooli tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Pyöräily tuo Jyväskylässä pelkästään terveyshyötyjä WHO:n HEAT-laskurin mukaan 10 vuoden aikana noin 40 miljoonaa euroa, muun muassa vähentyneiden terveydenhuollon kustannusten ansiosta.

Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia. Kasvava kiinnostus ekologisesti kestävään liikkumiseen ja pyörämatkailun lisääntyminen on myös Jyväskylälle mahdollisuus.

Tavoitteisiin pääsemisen tueksi Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS on asettanut teesit, joiden toteuttaminen auttaa saavuttamaan yhteisen päämäärän hyvinvoivasta kaupungista. Ehdokas, ole osa ratkaisua tällä matkalla ja allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (51) Allekirjoita

Lisää resursseja ja osaamista pyöräliikenteen kehittämiseen

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen etenee hitaasti, koska Jyväskylän kaupungilla ei ole riittävästi työvoimaa suunnittelemassa, tilaamassa ja toteuttamassa pyöräliikennehankkeita.

Jyväskylään tulee palkata pyöräilykoordinaattori, joka varmistaa pyöräilyn huomioimisen erilaisissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Kaupungin nykyistä henkilöstöä on kannustettava oppimaan sekä kehittymään laadukkaan pyöräilyn ja kävelyn suunnittelun osalta. Kestävää liikennettä edistävä työvoima maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Vauhtia pyöräilyn pääverkon toteuttamiseen

Pääverkon reitit muodostavat selkeitä yhtenäisiä kokonaisuuksia, joita pitkin on vaivatonta ja turvallista polkea. Pyöräbaanat sekä aluereitit ovat suoria ja nopeita pyöräilyn pääväyliä, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen kaupunginosien välillä ja niiden sisällä. Laadukas väylästö kannustaa kuntalaisia lisäämään pyöräilyä.

Pyöräilyn pääverkoston suunnitelmasta on toteutunut vain yksittäisiä osia, eivätkä kaikki valmistuneet osuudet täytä edistämisohjelmassa asetettuja laatuvaatimuksia. Pääverkon reittien rakentamista tulee vauhdittaa ja asetettuja laatuvaatimuksia noudattaa.

Kaupunkipyöräjärjestelmä käyttöön mahdollisimman pian

Kaupunkipyörät ovat osa tehokkaita ja helppokäyttöisiä joukkoliikenteen matkaketjuja jyväskyläläisille ja vierailijoille. Kaupunkipyörällä taittaa sujuvasti parin kilometrin matkan kaupunginosasta toiseen eikä matkanteko ole sidottu bussiaikatauluihin. Jyväskylään on suunniteltu noin 300 pyörän ja 30 aseman verkostoa.

Alun perin kaupunkipyörien piti olla Jyväskylän kaduilla jo kesällä 2020. Kaupunkipyöräjärjestelmä on saatava käyttöön mahdollisimman pian ja sen kilpailutuksessa on selvitettävä mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön sekä sähköavusteisuuteen.

Talvikunnossapito laadukkaaksi

Kesällä pyöräilee viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin talvella. Talvella pyöräilemään siirtyy yhä useampi, jos talvikunnossapito hoidetaan mallikkaasti. Mahdollistetaan sujuva ja miellyttävä ympärivuotinen pyöräliikenne töihin, kouluun ja muille matkoille.

Talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua ja sen laatukriteerejä tulee tarkastella erityisesti pyöräilyn pääverkolla. Kunnossapidossa on huolehdittava, ettei ajoradalta aurata lunta pyörätielle, eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti. Myös suojakeleillä syntyvä loska tulee aurata pois ajoissa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Jyväskylän kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Jyväskylän Pyöräilyseuran teesien mukaisesti.

Nro Nimi Puolue
Aino-Kaarina Pajari Vihreä liitto
Akseli Hiltunen Vasemmistoliitto
Antero Kotka Perussuomalaiset
Antti Hallamäki Vihreä liitto
Arjo Heinsoola Vihreä liitto
Arto Lampila Vihreä liitto
Asta Silvanne Feministinen puolue
Bella Forsgren Vihreä liitto
Carita Sohlman Vasemmistoliitto
Emilia Lakka Vihreä liitto
Ilkka Pernu Vasemmistoliitto
Ira Vainikainen Vasemmistoliitto
Irene Hallamäki Vihreä liitto
Jan Olaussen Vasemmistoliitto
Jarkko Veijanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Joachim Kratochvil Vihreä liitto
Johannes Jansson Vihreä liitto
Jooas Liukko Kansallinen Kokoomus
Juha Karppanen Vasemmistoliitto
Julia Kärnä Vihreä liitto
Jussi Gustafsson Vihreä liitto
Kaisa Peltonen Vihreä liitto
Kari Suomalainen Vasemmistoliitto
Kati Laakso Vihreä liitto
Katri Savolainen Vihreä liitto
Kauko Karivuo Vihreä liitto
Kirsi Hartikainen Vihreä liitto
Leevi Hänninen Vihreä liitto
Maisa Martin Vihreä liitto
Markku Ikkala Kansallinen Kokoomus
Markus Kulmala Suomen Keskusta
Martti Ratia Kansallinen Kokoomus
Matti Leino Vasemmistoliitto
Mette Toikkanen Vasemmistoliitto
Minna Myllymäki Vihreä liitto
Niina Simanainen Vihreä liitto
Pekka Penttinen Vasemmistoliitto
Pentti Niekka Kansallinen Kokoomus
Petri Janhunen Vasemmistoliitto
Petri Turunen Vihreä liitto
Riikka Kaikkonen Suomen kommunistinen puolue
Riitta Tynjä Suomen kommunistinen puolue
Risto Rönnberg Vihreä liitto
Rosa Heikkinen Vasemmistoliitto
Sami Jansson Suomen kommunistinen puolue
Santeri Helakallio Vasemmistoliitto
Sirkku Ingervo Vasemmistoliitto
Tommi Tienhaara Vihreä liitto
Tuomas Närväinen Vasemmistoliitto
Vesa Jarva Vihreä liitto
Vesa Kaakkuriniemi Vihreä liitto

Allekirjoita teesit

Tehdään Jyväskylästä yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Jyväskylän tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS

JYPS on keskisuomalainen vuonna 1935 perustettu pyöräily-yhdistys. Toimimme ainoana keskisuomalaisena pyöräilijöiden edunvalvontayhdistyksenä sekä edistämme ahkerasti pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyä liikennemuotona.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.