Helsingin seudun pyöräilijöiden
Kuntavaaliteesit Kauniaisissa 2021


Kauniainen on sitoutunut edistämään pyöräilyä ja nostamaan sen osuuden liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Kauniaisten tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja Pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti. Tavoitteisiin voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin tai huonoon talvikunnossapitoon.

Kuntavaaliehdokas Kauniaisissa, tue yhteisten tavoitteidemme toteutumista ja allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (9) Allekirjoita

Teesit

1. Kiertotiet kuntoon

Työmaiden puutteelliset ja vaaralliset poikkeusjärjestelyt hankaloittavat ihmisten liikkumista ja vähentävät pyöräilymääriä. Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta niiden aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. Kauniaisten tulee yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa päivittää poikkeusjärjestelyitä koskevat toimintatavat.

Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit eivät saa katketa ja kiertoteiden on oltava selkeitä sekä riittävän leveitä ja tasaisia. Tila kiertotietä varten otetaan tarvittaessa ajoradalta. Työmaiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava. Tavoitteena tulee olla liikenneympäristö, joka on työmaan kohdalla yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa.

2. Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla ja aurausta parantamalla

Pyöräliikenne on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa. Tehokkain tapa pitää väylät puhtaana on lumen ja sohjon poistaminen harjaamalla. Kauniaisten on yhdessä Espoon kanssa määriteltävä kuntarajat ylittävät pääreitit, joita ryhdytään hoitamaan harjaamalla.

Muilla reiteillä on tehostettava aurausta. Talvihoidon parhaita käytänteitä on haettava kunnista, joissa talvikunnossapito auraamalla on toimivaa ja tehokasta, kuten Oulusta. Huomiota on kiinnitettävä etenkin polanteen ja sohjon poistoon sekä yksityiskohtiin, kuten aurausvallien poistoon risteyksistä. Terävä sepeli on vaihdettava renkaita puhkomattomaan materiaaliin.

3. Uudet suunnitteluperiaatteet käyttöön

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen nykyaikaistamista. Kauniaisten tulee ottaa käyttöön uusi Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje.

Tärkeimpiä parannusta vaativia asioita ovat risteysjärjestelyt, reunakivet, laadukkaat yhteydet Kauniaisten ja Espoon aluekeskusten välillä sekä turvalliset yhteydet kouluihin. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Hiljaisilla kaduilla ei tarvita pyöräteitä, vaan parhaita ratkaisuita ovat autoliikenteen rauhoittaminen ja pyöräkatujen rakentaminen.

4. Kauniainen mukaan pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään

Suuren suosion pääkaupunkiseudulla saaneet kaupunkipyörät ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää ja ne toimivat erinomaisesti etenkin osana joukkoliikennematkaa. Käyttäjän kannalta on erittäin tärkeää, että yhdellä maksulla voi käyttää kaupunkipyöriä joukkoliikennematkan molemmissa päissä koko seudulla.

Sujuva liikkuminen kaupunkien välillä edellyttää kuitenkin yhtenäistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Kauniaisten onkin liityttävä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään sopimuskauden vaihtuessa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Kauniaisten kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin seudun pyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nimi Puolue
Camilla Sederholm Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Erkki Karimaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Juha Pesonen Vihreä liitto
Lulu Waselius Vihreä liitto
Olavi Filppula Kansallinen Kokoomus
Petri Lehtinen Perussuomalaiset
Riina Plosila Kansallinen Kokoomus
Ulla Laitinen Kansallinen Kokoomus
Virva Wahlstedt Kansallinen Kokoomus

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit

Tehdään Kauniaisista yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Kauniaisten tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo)

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) on vuonna 1981 perustettu kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö sekä turvallisen ja sujuvan pyöräliikenteen puolestapuhuja. Tavoitteenamme on pyöräilyn edellytyksiä parantamalla tehdä koko pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi paikka elää ja liikkua. Tervetuloa mukaan joukkoon, liity Hepon jäseneksi tästä!

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.