Kuopion polkijoiden
Kuntavaaliteesit 2021


Pyöräily on hauskaa, helppoa ja halpaa. Pyöräily ylläpitää kuntoa ja hyvinvointia. Pyöräily vähentää melua, saasteita ja ruuhkia ja on merkittävä ilmastoteko. Pyöräily on myös taloudellisesti tuottavaa. Ruotsalaistutkimuksen mukaan jokainen pyöräilty kilometri EU:ssa tuottaa yhteiskunnalle 0,18 euron arvosta hyötyä.

Pyöräily onkin myötätuulessa Kuopiossa. Pyöräliikenne on huomioitu kaupungin strategiassa ja eri ohjelmissa (mm. Pyöräilyn edistämisohjelma 2018).

Hyvästä suunnasta huolimatta pyöräliikenteen kulkutapaosuus on Kuopiossa matala. Kuopion kaupungin liikkumistutkimuksen mukaan Kuopiossa tehdään polkien vain 19 % matkoista. Vastaavasti henkilöauton kyydissä istutaan 45 % matkoista.

Jos pyöräliikenteen kulkutapaosuutta halutaan nostaa, tulee pyöräliikenteen edellytyksiä parantaa. Edellytysten parantaminen tarkoittaa kaupungin liikenne- ja muun infran tarkastelua laajasta näkökulmasta. Kuopioon tarvitaan sujuvampia ja nopeampia pyöräteitä ja parannusta talvikunnossapitoon.

Kuntavaaliehdokas Kuopiossa, allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (41) Allekirjoita

Teesit

1. Baanaverkon rakentaminen

Kuopioon tulee luoda koko kaupungin kattava baanaverkko. Tämä tarkoittaa laadukasta pyöräteiden verkkoa, joka yhdistää suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin. 

2. Pyöräliikenteen erottaminen jalankulusta

Pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistettyjä väyliä tulee välttää asuinalueilla ja keskustassa. Pyöräliikenteen tulee tapahtua pääsääntöisesti ajoradalla tai erotelluilla pyöräteillä. Erottelu parantaa myös jalankulun olosuhteita ja turvallisuutta.

3. Talvikunnossapidon laadun nosto

Talvikunnossapidon laatukriteereitä tulee tiukentaa sujuvan ja turvallisen pyöräliikenteen vaatimalle tasolle. Kuopion kaupungin tulee seurata urakoitsijoiden työn laatua ja sopimusten noudattamista. Päiväkotien ja koulujen ympäristöjen tulee olla talvikunnossapidon 1. laatuluokkaa.

4. Kolmenkympin nopeusrajoitus keskustaan ja asuinalueille

Kuopion keskustaan tulee saada 30 km/h nopeusrajoitus. Näin on jo mm. Joensuussa, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Asuinalueiden tonttikatujen nopeus on jo monin paikoin laskettu 30 km/h. Asuinalueilla myös muiden katujen nopeusrajoitus tulee laskea 30 km/h.

5. Autopysäköintinormi historiaan

Pysäköintinormi määrittää autopaikkojen määrän suhteessa kerrosneliömetreihin tai asuntojen määrään. Autojen pysäköintinormeista on luovuttava. Nykyinen vaatimus autopaikkojen määrästä hidastaa pyöräily-ystävällisen kaupungin rakentamista ja kehittämistä.

6. Sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet päiväkoteihin ja kouluihin

Päiväkoteihin ja kouluihin tulee saada sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet. Lähikatujen liikennettä on rauhoitettava ja nopeuksien tulee olla enintään 30 km/h. Päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla laadukas pyöräpysäköinti. Koulujen oppilaita tulee ohjata ja kannustaa kulkemaan koulumatkat pyörällä tai kävellen. Saattoliikennettä tulee vähentää ja rajata. Kouluissa tulee suositella, ettei lapsia saateta autolla ainakaan perille saakka. Saattoliikenne aiheuttaa ison liikenneturvallisuusriskin koulujen läheisyydessä.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nro Nimi Puolue
292 Aarni Mustonen Vihreä liitto
8 Anna Hartikainen Suomen Keskusta
319 Antti Yrjölä Vihreä liitto
72 Anu Rasi-Leskinen Suomen Keskusta
300 Ari Paanala Vihreä liitto
11 Arja Hiltunen Suomen Keskusta
164 Esa Kokki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
296 Esa Niiranen Vihreä liitto
165 Hannu Kokki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
105 Heikki Korppi Vasemmistoliitto
6 Heljä Halonen Suomen Keskusta
469 Irina Rekiranta-Luukkonen Kansallinen Kokoomus
128 Jaakko Turunen Vasemmistoliitto
120 Janne Parkkila Vasemmistoliitto
31 Joel Kohvakka Suomen Keskusta
277 Johanna Järventaus Vihreä liitto
421 Jukka Himanen Kansallinen Kokoomus
41 Kaisa Kähkönen Suomen Keskusta
280 Kaisa Kantele Vihreä liitto
129 Kari Turunen Vasemmistoliitto
462 Karoliina Partanen Kansallinen Kokoomus
112 Laura Meriluoto Vasemmistoliitto
95 Maija Hartikainen Vasemmistoliitto
119 Maritta Norberg Vasemmistoliitto
271 Marja Berg Vihreä liitto
196 Marko Rytkönen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
309 Matti Sariola Vihreä liitto
306 Miika Raudaskoski Vihreä liitto
220 Mika Väänänen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
89 Mirja Wihuri Suomen Keskusta
104 Pekka Kinnunen Vasemmistoliitto
298 Raimo Ojala Vihreä liitto
130 Reetta Turunen Vasemmistoliitto
54 Ritva Mikkola Suomen Keskusta
7 Saara Hanhela Suomen Keskusta
285 Sami Kumpulainen Vihreä liitto
286 Seppo Kuronen Vihreä liitto
505 Teemu Soini Liike Nyt
284 Timo Kumlin Vihreä liitto
5 Tuomo Eskelinen Suomen Keskusta
15 Veli-Matti Huovinen Suomen Keskusta

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit

Tehdään Kuopiosta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Kuopion polkijat ry

Kuopion polkijat ry on 2019 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa pyöräliikenteen edellytyksiä ja lisätä pyöräilyn suosiota Kuopion seudulla. Yhdistys pyrkii myös vahvistamaan pyöräilyyn liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on olla mukana luomassa viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.