Kuopion polkijoiden
Kuntavaaliteesit 2021


Pyöräily on hauskaa, helppoa ja halpaa. Pyöräily ylläpitää kuntoa ja hyvinvointia. Pyöräily vähentää melua, saasteita ja ruuhkia ja on merkittävä ilmastoteko. Pyöräily on myös taloudellisesti tuottavaa. Ruotsalaistutkimuksen mukaan jokainen pyöräilty kilometri EU:ssa tuottaa yhteiskunnalle 0,18 euron arvosta hyötyä.

Pyöräily onkin myötätuulessa Kuopiossa. Pyöräliikenne on huomioitu kaupungin strategiassa ja eri ohjelmissa (mm. Pyöräilyn edistämisohjelma 2018).

Hyvästä suunnasta huolimatta pyöräliikenteen kulkutapaosuus on Kuopiossa matala. Kuopion kaupungin liikkumistutkimuksen mukaan Kuopiossa tehdään polkien vain 19 % matkoista. Vastaavasti henkilöauton kyydissä istutaan 45 % matkoista.

Jos pyöräliikenteen kulkutapaosuutta halutaan nostaa, tulee pyöräliikenteen edellytyksiä parantaa. Edellytysten parantaminen tarkoittaa kaupungin liikenne- ja muun infran tarkastelua laajasta näkökulmasta. Kuopioon tarvitaan sujuvampia ja nopeampia pyöräteitä ja parannusta talvikunnossapitoon.

Kuntavaaliehdokas Kuopiossa, allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (41) Allekirjoita

Teesit

1. Baanaverkon rakentaminen

Kuopioon tulee luoda koko kaupungin kattava baanaverkko. Tämä tarkoittaa laadukasta pyöräteiden verkkoa, joka yhdistää suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin. 

2. Pyöräliikenteen erottaminen jalankulusta

Pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistettyjä väyliä tulee välttää asuinalueilla ja keskustassa. Pyöräliikenteen tulee tapahtua pääsääntöisesti ajoradalla tai erotelluilla pyöräteillä. Erottelu parantaa myös jalankulun olosuhteita ja turvallisuutta.

3. Talvikunnossapidon laadun nosto

Talvikunnossapidon laatukriteereitä tulee tiukentaa sujuvan ja turvallisen pyöräliikenteen vaatimalle tasolle. Kuopion kaupungin tulee seurata urakoitsijoiden työn laatua ja sopimusten noudattamista. Päiväkotien ja koulujen ympäristöjen tulee olla talvikunnossapidon 1. laatuluokkaa.

4. Kolmenkympin nopeusrajoitus keskustaan ja asuinalueille

Kuopion keskustaan tulee saada 30 km/h nopeusrajoitus. Näin on jo mm. Joensuussa, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Asuinalueiden tonttikatujen nopeus on jo monin paikoin laskettu 30 km/h. Asuinalueilla myös muiden katujen nopeusrajoitus tulee laskea 30 km/h.

5. Autopysäköintinormi historiaan

Pysäköintinormi määrittää autopaikkojen määrän suhteessa kerrosneliömetreihin tai asuntojen määrään. Autojen pysäköintinormeista on luovuttava. Nykyinen vaatimus autopaikkojen määrästä hidastaa pyöräily-ystävällisen kaupungin rakentamista ja kehittämistä.

6. Sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet päiväkoteihin ja kouluihin

Päiväkoteihin ja kouluihin tulee saada sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet. Lähikatujen liikennettä on rauhoitettava ja nopeuksien tulee olla enintään 30 km/h. Päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla laadukas pyöräpysäköinti. Koulujen oppilaita tulee ohjata ja kannustaa kulkemaan koulumatkat pyörällä tai kävellen. Saattoliikennettä tulee vähentää ja rajata. Kouluissa tulee suositella, ettei lapsia saateta autolla ainakaan perille saakka. Saattoliikenne aiheuttaa ison liikenneturvallisuusriskin koulujen läheisyydessä.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nimi Puolue
Aarni Mustonen Vihreä liitto
Anna Hartikainen Suomen Keskusta
Antti Yrjölä Vihreä liitto
Anu Rasi-Leskinen Suomen Keskusta
Ari Paanala Vihreä liitto
Arja Hiltunen Suomen Keskusta
Esa Kokki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Esa Niiranen Vihreä liitto
Hannu Kokki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Heikki Korppi Vasemmistoliitto
Heljä Halonen Suomen Keskusta
Irina Rekiranta-Luukkonen Kansallinen Kokoomus
Jaakko Turunen Vasemmistoliitto
Janne Parkkila Vasemmistoliitto
Joel Kohvakka Suomen Keskusta
Johanna Järventaus Vihreä liitto
Jukka Himanen Kansallinen Kokoomus
Kaisa Kähkönen Suomen Keskusta
Kaisa Kantele Vihreä liitto
Kari Turunen Vasemmistoliitto
Karoliina Partanen Kansallinen Kokoomus
Laura Meriluoto Vasemmistoliitto
Maija Hartikainen Vasemmistoliitto
Maritta Norberg Vasemmistoliitto
Marja Berg Vihreä liitto
Marko Rytkönen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Matti Sariola Vihreä liitto
Miika Raudaskoski Vihreä liitto
Mika Väänänen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Mirja Wihuri Suomen Keskusta
Pekka Kinnunen Vasemmistoliitto
Raimo Ojala Vihreä liitto
Reetta Turunen Vasemmistoliitto
Ritva Mikkola Suomen Keskusta
Saara Hanhela Suomen Keskusta
Sami Kumpulainen Vihreä liitto
Seppo Kuronen Vihreä liitto
Teemu Soini Liike Nyt
Timo Kumlin Vihreä liitto
Tuomo Eskelinen Suomen Keskusta
Veli-Matti Huovinen Suomen Keskusta

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit

Tehdään Kuopiosta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Kuopion polkijat ry

Kuopion polkijat ry on 2019 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa pyöräliikenteen edellytyksiä ja lisätä pyöräilyn suosiota Kuopion seudulla. Yhdistys pyrkii myös vahvistamaan pyöräilyyn liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on olla mukana luomassa viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.