Pyöräilyseura Velo Saimaan
Kuntavaaliteesit 2021


Näin teemme Mikkelistä paremman pyöräilykaupungin:

Pyöräilyn edistämisohjelma käyttöön

Pyöräilyn edistämisohjelma käyttöön
Mikkelissä vuonna 2016 julkaistu Potkua kävelystä ja pyöräilystä -hankeraportti on edelleen ajankohtainen ohjenuora Mikkelin pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen. Sitoudumme luomaan Mikkeliin pyöräilynedistämisohjelman ja toteuttamaan sitä. Vain systemaattisella työllä saamme investoidut eurot tuottamaan parhaan mahdollisen hyödyn.

 

Riittävästi ja laadukkaita investointeja pyöräliikenteeseen

Mikkeli investoi kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen suhteessa aivan liian vähän. Kunnan liikenneinvestoineissa ja ylläpidossa vähintään 20 % on sijoitettava pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun YK:n suosituksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti investoinnit nostetaan tasolle 10 euroa/asukas vuodessa. Pyöräliikenteen investoinneilla on tavoiteltava pyöräilyn houkuttelevuuden merkittävää nostamista kulkutapana. Tämä tapahtuu toteuttamalla sujuvia, turvallisia ja laadukkaita ratkaisuja, jotka tarjoavat usein autoa nopeamman ja aina terveellisemmän vaihtoehdon liikkumiseen.

Kunnan on lisättävä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa liikennesuunnitteluun.

Talvikunnossapito laadukkaaksi

Kesällä pyöräilee keskimäärin neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin talvella. Talvella pyöräilemään siirtyy yhä useampi, jos talvikunnossapito hoidetaan mallikkaasti. Esimerkiksi Oulussa ja Joensuussa tämä osataan jo hienosti, myös muualla se on mahdollista.

Panostamme Mikkelissä pyöräilyväylien talvikunnossapitoon hyödyntämällä testireittiverkoston hyviä kokemuksia, keräämällä palautetta ja ottamalla käyttöön uusia talvikunnossapidon menetelmiä. Käytämme talvikunnossapitoon vain sellaista kalustoa, joka ei aiheuta vaarallisia jäätyviä uria pyöräilyväylille. Autoteiden lumia ei aurata pyöräteille eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti.

Pyöräliikenteen seuranta kuntoon

Jotta tiedämme mihin investointeja kannattaa keskittää ja millainen vaikuttavuus niillä on, tulee Mikkelissä aloittaa pyöräliikenteen seuranta. Riittävä seuranta on tavoitteellisen ja mielekkään kehittämistyön edellytys. Investointien, vaikuttavuuden arvioinnin ja taloushyötyjen näkökulmasta seuranta on ehdoton edellytys. Pyöräliikenteen laskurit sekä kyselytutkimukset asukkaille ovat ensisijaisia seurannan työkaluja.

Kunnassani pitää seurata pyöräliikenteen määrää, laatua ja käyttäjätyytyväisyyttä sekä viestiä tuloksista asukkaille säännöllisesti.

Sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet

Mikkelissä on paljon pyöräteitä, mutta niiden laatu on monin paikoin heikko ja väylien epäjatkuvuus tekee pyörällä liikkumisen epämiellyttäväksi ja jopa vaaralliseksi. Mikkeli tarvitsee pyöräilyn laatuväylät kaupunginosien ja keskustan välille. Tällä valmistaudumme pyöräilymäärien kasvuun ja sähköavusteisten pyörien yleistymiseen. Laatuväylän pinnoite on ehjä ja tasainen, risteyksissä ei ole teräviä reunakivetyksiä ja alikulut ovat turvallisia myös pyörällä liikkuville.

Ruutukaava-alueella pyöräily selkeämmäksi

Mikkelin keskusta- ja ruutukaava-alueen kehittäminen pyöräilymyönteisemmäksi tuo helpotusta ihmisten asiointiin, parantaa viihtyvyyttä ja edistää kivijalkakauppojen menestymistä. Myös ruutukaava-alueella pyöräilijät tarvitsevat selkeät, turvalliset ja yhtenäiset kulkuväylät. Keskustan autoliikennettä on rauhoitettava nopeusrajoituksia laskemalla, jotta pyöräilijät voivat liikkua turvallisesti autoliikenteen seassa alueilla, joilla pyöräilyyn tarkoitettujen väylien rakentaminen ei ole mahdollista. Pyöräilymäärien kasvuun valmistaudumme lisäämällä laadukkaiden pyörätelineiden määrää merkittävästi. Sitoudumme noudattamaan Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tulevissa hankkeissa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nro Nimi Puolue
79 Harri Kivinen Suomen Keskusta
223 Iris Damstén Vihreä liitto
169 Jukka Rossi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
72 Kati Häkkinen Suomen Keskusta
224 Kerttu Hakala Vihreä liitto
190 Liisa Ahonen Suomen Kristillisdemokraatit
134 Marita Hokkanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
239 Minna Pöntinen Vihreä liitto
47 Oskari Valtola Kansallinen Kokoomus
89 Perttu Noponen Suomen Keskusta
252 Raimo Heinänen Perussuomalaiset
83 Tarja Lahdenperä Suomen Keskusta
62 Tiina Elkharam Suomen Keskusta

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Velo Saimaa ry

Velo Saimaa ry on uusi mikkeliläinen pyöräilyseura. Seuraan ovat tervetulleita niin hyöty- ja huviajelijat kuin aktiivisesti ja tarkoitushakuisesti pyöräilyä harrastavat aktiivipyöräilijätkin. Velo Saimaa järjestää monipuolista pyöräilyaiheista toimintaa Mikkelin seudulla. Velo Saimaa vaikuttaa myös kaupungin liikennesuunnitteluratkaisuihin pyrkien tekemään niistä pyöräily-ystävällisempiä.

www.velosaimaa.fi

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.