Oulun polkupyöräilijöiden
kuntavaaliteesit 2021


Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Oulun tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä, ja vuoden 2026 kaupunkistrategiassa tavoitellaan kestävien kulkutapojen, kuten jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suhteellisen osuuden kasvattamista 50 prosenttiin.

Oulu on kansainvälisestikin tunnettu laadukkaasta pyöräliikenneinfrastaan. Sen ansiosta Oulussa pyöräilyn kulkutapaosuus on valtakunnallisesti vertailtuna korkea, ja sitä voidaan kasvattaa entisestään rakentamalla turvallista ja laadukasta infraa. Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia. Kasvava kiinnostus ekologisesti kestävään liikkumiseen ja pyörämatkailun lisääntyminen on myös Oululle mahdollisuus.

Jotta Oulu voisi edelleen kehittyä paremmaksi pyöräilykaupungiksi ja saavuttaa kestävän liikkumisen tavoitteet, Oupo ry on listannut teesejä, joiden toteuttaminen edistää tätä päämäärää. Kuntavaaliehdokas Oulussa, ole mukana ja allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (89) Allekirjoita

Näin teemme Oulusta paremman pyöräilykaupungin:

1. Lisätään henkilöstöresursseja pyöräliikenteen kehittämiseen

Moni kävelyn ja pyöräilyn kehitystoimi etenee hitaasti, koska Oulun kaupungilla ei ole riittävästi työvoimaa suunnittelemassa ja tilaamassa suunnitelmia kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin. Esimerkiksi pyöräilykoordinaattori varmistaisi pyöräilyn huomioimisen erilaisissa hankkeissa. Kestävää liikennettä edistävä työvoima maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

 

2. Kunnostetaan vanhat pyörätiet

Oulussa on runsaasti vanhoja pyöräteitä, jotka vaativat kunnostusta. Väylillä on halkeamia, kuoppia ja kuivatusongelmia. Pyöräteitä ei ole ollut Oulussa tapana pitää kunnossa ja korjata, joten monia 1970-luvunkaan pyöräteitä ei ole ikinä perusparannettu. Pyöräteille laaditaan kunnostusohjelma ja sille varataan riittävät varat niin, että pyörätieverkko saadaan kuntoon vuoteen 2030 mennessä.

3. Kehitetään pyöräpysäköintiä

Oulun kaupungin kiinteistöjen, kuten terveyspalveluiden sekä liikunta- ja tapahtumapaikkojen, yhteydessä pyöräpysäköinti on tyypillisesti vähäistä, huonokuntoista ja syrjässä. Palveluiden läheisyyteen ja kaduille tarvitaan riittävästi laadukasta pysäköintiä. Koulujen pihoilla on usein vain vanhoja vääntyneitä rengastelineitä. Koulujen pyöräpysäköinti tulee toteuttaa asianmukaisilla runkotelineillä.

4. Laajennetaan tehostettua talvikunnossapitoa

Mahdollistetaan sujuva ja miellyttävä ympärivuotinen pyöräliikenne töihin, kouluun ja muille matkoille. Tehostettu talvikunnossapito on osoittautunut menestykseksi, joka on tuonut Oululle maailmanlaajuista mainetta ympärivuotisena pyöräilykaupunkina. Nykyisellä tehostetun hoidon pilotilla on löydetty oikeat toimintatavat. Nyt on aika laajentaa tehostettu talvihoito kehäreiteille, lopuillekin pääreiteille ja niihin kaupunginosiin, joihin se ei vielä ulotu.

5. Rakennetaan baanaverkkoa suunnitelman mukaisesti

Pyöräbaanat ovat erityisen tasokkaita jalankulun ja pyöräilyn väyliä, jotka selkeyttävät väyläverkon hierarkiaa, ovat merkittäviä korjaushankkeita, auttavat kuntalaisia lisäämään pyöräilyään ja parantavat liikenneturvallisuutta. Hankkeisiin on saatavissa merkittävästi valtion avustusta ja ne on toteutettava hyväksytyn baanaverkkosuunnitelman mukaisesti.

6. Hankitaan Ouluun vähintään aikaisemman laajuinen kaupunkipyöräjärjestelmä

Kaupunkipyörät ovat osa tehokkaita ja helppokäyttöisiä joukkoliikenteen matkaketjuja oululaisille ja vierailijoille. Kaupunkipyörällä taittaa sujuvasti parin kilometrin matkan kaupunginosasta toiseen eikä matkanteko ole sidottu bussiaikatauluihin. Popup-kaupunkipyöräasemia voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumien yhteydessä ja parantaa niiden avulla yhteyksiä joukkoliikenneasemilta ja parkkialueilta tapahtumapaikoille. Mahdollisuus kaupunkipyörien ympärivuotiseen käyttöön ja sähköavusteisuus on syytä selvittää kilpailutusta suunniteltaessa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nimi Puolue
Aino-Kaisa Manninen Vihreä liitto
Ale Luokkanen Vihreä liitto
Anna Koskela Perussuomalaiset
Anna Litewka-Anttolainen Vihreä liitto
Anne Huotari Vasemmistoliitto
Antti Rantakokko Perussuomalaiset
Ari Mäntykenttä Vasemmistoliitto
Arja Suuronen Perussuomalaiset
Eero Tervonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Emma Ojanen Vihreä liitto
Erik Jouko Kelloniemi Perussuomalaiset
Erika Taube-Säkkinen Kansallinen Kokoomus
Hannu Alakontiola Vasemmistoliitto
Harri Holtinkoski Vasemmistoliitto
Harri Lempola Vihreä liitto
Heikki Kontturi Vihreä liitto
Heikki Myllylä Suomen Kristillisdemokraatit
Henna Määttä Vihreä liitto
Henri Granlund Perussuomalaiset
Inka Karvonen Vihreä liitto
Janne Hakkarainen Vihreä liitto
Janne-Pekka Niemimäki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jenni Pitko Vihreä liitto
Johanna Nummela Perussuomalaiset
Joni Meriläinen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jorma Hanhela Vasemmistoliitto
Juha Vuorio Kansallinen Kokoomus
Juha-Matti Mustonen Vasemmistoliitto
Juhani Salmela Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kalle Parviainen Vihreä liitto
Kati Paasovaara Vihreä liitto
Kristina Ahl Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Laila Vainio Vihreä liitto
Laura Palmgren-Neuvonen Vasemmistoliitto
Liisa Väisänen Vihreä liitto
Maija Saraste Vasemmistoliitto
Mari Kuoppamaa Vihreä liitto
Mari Paavola Suomen Keskusta
Marita Juutinen Vihreä liitto
Marja Irjala Suomen Keskusta
Marja Lähde Vihreä liitto
Marja Mäyrä-Mafi Vihreä liitto
Marjo Tapaninen Vihreä liitto
Markku Eilola-Jokivirta Vasemmistoliitto
Markku Hahto Vihreä liitto
Markus Hyytinen Suomen Kristillisdemokraatit
Matti Alatalo Vihreä liitto
Mauno Murtoniemi Vasemmistoliitto
Miia Immonen Vihreä liitto
Mika Seppänen Vihreä liitto
Mikko Viitanen Vasemmistoliitto
Minna Helanen Suomen Kristillisdemokraatit
Minna Korolainen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Minna Kuusisto Vasemmistoliitto
Mirja Kaartinen Suomen Keskusta
Mirja-Irene Hätälä Suomen Kristillisdemokraatit
Niilo Heinonen Kansallinen Kokoomus
Nina Patrikka Vihreä liitto
Olavi Kuikka Vihreä liitto
Olli Kohonen Vasemmistoliitto
Oskar Olaussen Vasemmistoliitto
Pasi Haapakorva Vihreä liitto
Pauliina Pylvänäinen Suomen Kristillisdemokraatit
Pentti Pärnänen Vihreä liitto
Pertti Rautiainen Vihreä liitto
Petra Salovaara Vasemmistoliitto
Petri Henell Vasemmistoliitto
Petri Nieminen Liike Nyt
Reetta Pirttikoski Vihreä liitto
Riikka Matilainen Vasemmistoliitto
Riikka Tumelius Vihreä liitto
Saara Pönkkö Vihreä liitto
Salla Kangas Vihreä liitto
Sami Rautio Vasemmistoliitto
Sari Koski Vihreä liitto
Sari Törmänen Vihreä liitto
Satu Lapinlampi Vihreä liitto
Tarja Pasma Vihreä liitto
Taru Hallikainen Feministinen puolue
Teija Kähkönen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Terttu Kuusela Vasemmistoliitto
Teuvo Ukkola Vasemmistoliitto
Timo Takala Vihreä liitto
Tommi Kallioniemi Vasemmistoliitto
Toni Alatalo Vihreä liitto
Tuomas Timonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Tuula Okkonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Veikko Ervasti Vasemmistoliitto
Ville Luotola Vasemmistoliitto

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit

Allekirjoita Oupon teesit
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Oulun polkupyöräilijät ry

Oulun polkupyöräilijät ry (Oupo) on vuonna 2013 perustettu pyöräilijöiden paikallinen etujärjestö. Tavoitteenamme on parantaa Oulun seudun pyöräliikenteen olosuhteita.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.