Tampereen polkupyöräilijöiden
Kuntavaaliteesit 2021


Kuntavaaleissa 2021 valitaan seuraavalle nelivuotiskaudelle valtuutetut, joiden päätettävissä on kuntalaisten arjen sujumisen kannalta olennaisia kaavoituksen ja liikkumisen ratkaisuja. Tampereen polkupyöräilijät ry toivoo valtuustoon ja lautakuntiin päättäjiä, jotka päätöksillään luovat ympäristöä, jossa pyöräliikenteen kulkutapaosuus voi kasvaa. Pyöräilyn tulee olla kaikille sujuvaa, miellyttävää ja turvallista.

Mitä useampi valitsee kulkuvälineekseen pyörän, sitä enemmän rahaa jää paikallistalouteen. Samalla tilaa vapautuu liikenteen käytöstä ihmisille ja melutaso pienenee. Syntyy viihtyisämpää ja elinvoimaisempaa kaupunkiympäristöä.

Tampereen polkupyöräilijät ry:n teesit ovat tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle, jotka edistävät Tampereen seutukunnan kuntalaisten arjen sujumista. Teesejä ja keinoja niiden edistämiseen käsitellään Kaupunkifillari -blogissa kevään aikana julkaistavassa kirjoitussarjassa Teesit 2021.

Ehdokkaat (41) Allekirjoita

Tapon teesit vuodelle 2021

Pyöräliikennekoordinaattori tukemaan pyöräliikenteen kehittämistä

Tampereen kaupunki tarvitsee organisaatioonsa viran, jonka tehtävä on huolehtia että toiminnan kaikilla osa-alueilla huomioidaan pyöräliikenteen tarpeet. Pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä yhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä.

Tampereen kaupunkistrategian kirjaus pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisesta ei ole jalkautunut käytäntöön. Kaupungin on varmistettava, että tulevaisuudessa suunta muuttuu.

Pyöräliikenteeseen vaikuttavat toimet ja hankkeet on tunnistettava. Kaupungin on huomioitava pyöräliikenne näissä hankkeissa ja sovitettava toteutus yhteen niin, ettei pyörällä liikkuminen näiden vuoksi esty.

Suuren organisaation kulttuuri muuttuu hitaasti. Pyöräliikennekoordinaattorilla on oltava toimivaltaa organisaation eri rajojen yli, jotta hänellä on edellytykset muuttaa kaupungin tekemisen kulttuuria.

Tampere tarvitsee baanaverkon

Tampere tarvitsee määrätietoisen suunnitelman sujuvan, nopean ja turvallisen pyöräliikenteen verkoston luomiseksi. Kaupungin tulee luoda baanaverkkosuunnitelma, jolla on sitovat laatukriteerit sekä toteutuksen aikataulu. Baanaverkosto jäsentää pyöräreitistöä ja helpottaa navigointia.

Baana on pyöräliikenteen vastine moottoritielle; laadukas, sujuva, nopea, houkutteleva ja turvallinen reitti, joka johdattelee perille mahdollisimman tasaisena. Baana tuo kaupungin eri osat lähemmäksi toisiaan nopeutensa ja helppoutensa ansiosta. Baanan tärkein elementti on toimiva reittilinjaus.

Hyvä talvikunnossapito on tasa-arvoteko

Pyöräilyn tulee olla sujuvaa ympäri vuoden. Laadukkaalla talvikunnossapidolla kaupunki mahdollistaa pyöräilyn valitsemisen liikkumismuodoksi kaikille, ilman erikoisvarusteita. Hyvä talvikunnossapito huomioi myös esteettömyyden ja on siten tasa-arvoteko.

Tampereella pyöräilyn kulkutapaosuus laskee talvisin muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna voimakkaimmin. Hyvä talvikunnossapito nostaa kulkutapaosuutta ja maksaa itsensä monin verroin takaisin terveyshyötyjen myötä.

Tampereen tulee luoda pyöräliikenteen pääreiteille yhtenäinen ja tasalaatuinen reittiurakka. Kaupungin tulee motivoida urakoitsijoita hyvään laatuun ja työmenetelmien kehittämiseen sekä valvoa tehtyä työtä.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Nro Nimi Puolue
Aapo Niemi Vasemmistoliitto
Aatu Korhonen Vasemmistoliitto
Ari Wigelius Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ellen Ojala Vihreä liitto
Erik Lydén Vihreä liitto
Hanna Sareila Vihreä liitto
Henri Backman Vihreä liitto
Jaakko Illman Suomen Eläinoikeuspuolue
Jaakko Stenhäll Vihreä liitto
Jaakko Vuorio Vihreä liitto
Jani Salminen Vasemmistoliitto
Jaro Koikkalainen Suomen Keskusta
Javiera Marchant Aedo Vasemmistoliitto
Jenny Vaara Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Johanna Roihuvuo Vihreä liitto
Joonas Olli Vasemmistoliitto
Jouni Markkanen Kansallinen Kokoomus
Jouni Sirén Vasemmistoliitto
Juha Joki Vihreä liitto
Juhana Suoniemi Vihreä liitto
Juhani K. Anttila Vihreä liitto
Juho Mäntysalo Vasemmistoliitto
Jukka Peltokoski Vasemmistoliitto
Kari-Matti Hiltunen Kansallinen Kokoomus
Katariina Kojo Vihreä liitto
Miila Halonen Vasemmistoliitto
Milka Hanhela Vasemmistoliitto
Mirja Salmijärvi Vihreä liitto
Noora Tapio Vasemmistoliitto
Pauli Haatainen Kansallinen Kokoomus
Riikka Pöntinen Feministinen puolue
Sanna Saarikangas Vihreä liitto
Sohvi Sirkesalo Vasemmistoliitto
Suvi Parhankangas Vihreä liitto
Tiina ”Tinsku” Mikkonen Vihreä liitto
Tiina WICKMAN-VIITALA Kansallinen Kokoomus
Tuomo Kondie Vihreä liitto
Tuomo Pekkanen Vihreä liitto
Tuomo Pollari Vihreä liitto
Veijo Ojanen Vasemmistoliitto
Venla Vuolanto Vihreä liitto

Allekirjoita teesit
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.