Tampereen polkupyöräilijöiden
Kuntavaaliteesit 2021


Kuntavaaleissa 2021 valitaan seuraavalle nelivuotiskaudelle valtuutetut, joiden päätettävissä on kuntalaisten arjen sujumisen kannalta olennaisia kaavoituksen ja liikkumisen ratkaisuja. Tampereen polkupyöräilijät ry toivoo valtuustoon ja lautakuntiin päättäjiä, jotka päätöksillään luovat ympäristöä, jossa pyöräliikenteen kulkutapaosuus voi kasvaa. Pyöräilyn tulee olla kaikille sujuvaa, miellyttävää ja turvallista.

Mitä useampi valitsee kulkuvälineekseen pyörän, sitä enemmän rahaa jää paikallistalouteen. Samalla tilaa vapautuu liikenteen käytöstä ihmisille ja melutaso pienenee. Syntyy viihtyisämpää ja elinvoimaisempaa kaupunkiympäristöä.

Tampereen polkupyöräilijät ry:n teesit ovat tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle, jotka edistävät Tampereen seutukunnan kuntalaisten arjen sujumista.

Ehdokkaat (116) Allekirjoita

Tapon teesit vuodelle 2021

Pyöräliikennekoordinaattori tukemaan pyöräliikenteen kehittämistä

Tampereen kaupunki tarvitsee organisaatioonsa viran, jonka tehtävä on huolehtia että toiminnan kaikilla osa-alueilla huomioidaan pyöräliikenteen tarpeet. Pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä yhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä.

Tampereen kaupunkistrategian kirjaus pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisesta ei ole jalkautunut käytäntöön. Kaupungin on varmistettava, että tulevaisuudessa suunta muuttuu.

Pyöräliikenteeseen vaikuttavat toimet ja hankkeet on tunnistettava. Kaupungin on huomioitava pyöräliikenne näissä hankkeissa ja sovitettava toteutus yhteen niin, ettei pyörällä liikkuminen näiden vuoksi esty.

Suuren organisaation kulttuuri muuttuu hitaasti. Pyöräliikennekoordinaattorilla on oltava toimivaltaa organisaation eri rajojen yli, jotta hänellä on edellytykset muuttaa kaupungin tekemisen kulttuuria.

Tampere tarvitsee baanaverkon

Tampere tarvitsee määrätietoisen suunnitelman sujuvan, nopean ja turvallisen pyöräliikenteen verkoston luomiseksi. Kaupungin tulee luoda baanaverkkosuunnitelma, jolla on sitovat laatukriteerit sekä toteutuksen aikataulu. Baanaverkosto jäsentää pyöräreitistöä ja helpottaa navigointia.

Baana on pyöräliikenteen vastine moottoritielle; laadukas, sujuva, nopea, houkutteleva ja turvallinen reitti, joka johdattelee perille mahdollisimman tasaisena. Baana tuo kaupungin eri osat lähemmäksi toisiaan nopeutensa ja helppoutensa ansiosta. Baanan tärkein elementti on toimiva reittilinjaus.

Hyvä talvikunnossapito on tasa-arvoteko

Pyöräilyn tulee olla sujuvaa ympäri vuoden. Laadukkaalla talvikunnossapidolla kaupunki mahdollistaa pyöräilyn valitsemisen liikkumismuodoksi kaikille, ilman erikoisvarusteita. Hyvä talvikunnossapito huomioi myös esteettömyyden ja on siten tasa-arvoteko.

Tampereella pyöräilyn kulkutapaosuus laskee talvisin muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna voimakkaimmin. Hyvä talvikunnossapito nostaa kulkutapaosuutta ja maksaa itsensä monin verroin takaisin terveyshyötyjen myötä.

Tampereen tulee luoda pyöräliikenteen pääreiteille yhtenäinen ja tasalaatuinen reittiurakka. Kaupungin tulee motivoida urakoitsijoita hyvään laatuun ja työmenetelmien kehittämiseen sekä valvoa tehtyä työtä.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nimi Puolue
Aapo Niemi Vasemmistoliitto
Aatu Korhonen Vasemmistoliitto
Anne Liimola Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Anu Ropponen Vasemmistoliitto
Ari Wigelius Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Arja Rantanen Vasemmistoliitto
Arseniy Lobanovskiy Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Atte Toikkanen Vasemmistoliitto
Auli Korhonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Eija Kamppuri Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ella Näsi Vihreä liitto
Ellen Ojala Vihreä liitto
Erik Lydén Vihreä liitto
Erkki Seppänen Perussuomalaiset
Hanna Sareila Vihreä liitto
Hely Hollo Vasemmistoliitto
Henri Backman Vihreä liitto
Ilpo Rantanen Kansallinen Kokoomus
Inna Rokosa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jaakko Illman Suomen Eläinoikeuspuolue
Jaakko Stenhäll Vihreä liitto
Jaakko Vuorio Vihreä liitto
Jani Hinkka Kansallinen Kokoomus
Jani Salminen Vasemmistoliitto
Janne Aaltonen Vihreä liitto
Janne Parkkila Vasemmistoliitto
Janne Seppälä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jarkko Rikala Kansallinen Kokoomus
Jaro Koikkalainen Suomen Keskusta
Javiera Marchant Aedo Vasemmistoliitto
Jenni Spännäri Vihreä liitto
Jenny Vaara Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Johan Plomp Suomen Kristillisdemokraatit
Johanna Roihuvuo Vihreä liitto
Joni-Petteri Kivistö Liberaalipuolue
Joonas Olli Vasemmistoliitto
Jouni Markkanen Kansallinen Kokoomus
Jouni Sirén Vasemmistoliitto
Juha Joki Vihreä liitto
Juhana Suoniemi Vihreä liitto
Juhani K. Anttila Vihreä liitto
Juho Karvinen Piraattipuolue
Juho Mäntysalo Vasemmistoliitto
Juho Puusniekka Vasemmistoliitto
Juho Salo Perussuomalaiset
Jukka Peltokoski Vasemmistoliitto
Jukka Pikkarainen Vasemmistoliitto
Jyri Keränen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kaisa Kortesoja Vasemmistoliitto
Kaisa Vatanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kalle Kallio Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kalle Tuunanen Vasemmistoliitto
Kari-Matti Hiltunen Kansallinen Kokoomus
Katariina Kojo Vihreä liitto
Kukka Kunnari Vasemmistoliitto
Leena Heino Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Leena Kostiainen Kansallinen Kokoomus
Leena Sulkanen-Rodriguez Vasemmistoliitto
Liban Sheikh Vasemmistoliitto
Maria Lehikoinen Vihreä liitto
Marika Saarinen Vasemmistoliitto
Marko Randell Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Matleena Kallinen Vihreä liitto
Matti Hellsten Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Matti Karvonen Perussuomalaiset
Merve Caglayan Vihreä liitto
Miila Halonen Vasemmistoliitto
Mikko Eronen Vihreä liitto
Milka Hanhela Vasemmistoliitto
Milla Lehti Vihreä liitto
Minna Minkkinen Vasemmistoliitto
Mira Isomäki Vihreä liitto
Mirja Juusola Vasemmistoliitto
Mirja Salmijärvi Vihreä liitto
Nina Lindberg Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Noora Tapio Vasemmistoliitto
Olli-Poika Parviainen Vihreä liitto
Oras Tynkkynen Vihreä liitto
Outi Mikkola Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Päivi Tyni Vasemmistoliitto
Pauli Haatainen Kansallinen Kokoomus
Pauli Välimäki Vihreä liitto
Pekka Nousiainen Perussuomalaiset
Pekka Paunonen Suomen Kristillisdemokraatit
Petra Packalén Suomen kommunistinen puolue
Pirkko Kuvaja Perussuomalaiset
Richard Katajisto Vasemmistoliitto
Riikka Pöntinen Feministinen puolue
Riitta Niemistö Vihreä liitto
Roope Tukia Kansallinen Kokoomus
Saana Kuusipalo Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Sakari Heino Suomen Kristillisdemokraatit
Sami Kallio Vihreä liitto
Sami Pesonen Vihreä liitto
Sanna Saarikangas Vihreä liitto
Santeri Kärki Vihreä liitto
Sari Lehtonen Perussuomalaiset
Satu Marjeta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Simo Rantanen Suomen kommunistinen puolue
Sinikka Torkkola Vasemmistoliitto
Sohvi Sirkesalo Vasemmistoliitto
Suvi Mäkeläinen Suomen Keskusta
Suvi Parhankangas Vihreä liitto
Tatu Jeskanen Vasemmistoliitto
Tiina ”Tinsku” Mikkonen Vihreä liitto
Tiina Wickman-Viitala Kansallinen Kokoomus
Timo Lapila Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Tuomo Kondie Vihreä liitto
Tuomo Pekkanen Vihreä liitto
Tuomo Pollari Vihreä liitto
Veijo Ojanen Vasemmistoliitto
Venla Vuolanto Vihreä liitto
Vesa Koskinen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vilhartti Hanhilahti Suomen Keskusta
Ville Tynkkynen Vihreä liitto
Vilma Järvisalo Vihreä liitto

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.