Helsingin Polkupyöräilijöiden
Kuntavaaliteesit Vantaalla 2021


Vantaa on sitoutunut kasvattamaan pyöräliikenteen kulkutapaosuutta 4 prosenttia vuosittain. Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja. Tavoitteisiin voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin tai huonoon talvikunnossapitoon.

Liikennebarometrin 2020 mukaan vantaalaisista 85 prosenttia suhtautuu pyöräilyn edistämiseen positiivisesti. Kuntavaaliehdokas Vantaalla, ole yksi heistä ja allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (77) Allekirjoita

Teesit

1. Kiertotiet kuntoon

Liikennebarometrin 2020 mukaan 43 prosenttia vantaalaisista pyöräilisi enemmän, jos työmaajärjestelyt olisivat nykyistä paremmat. Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta niiden aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. Vantaan tulee yhdessä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa päivittää poikkeusjärjestelyitä koskevat toimintatavat.

Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit eivät saa katketa ja kiertoteiden on oltava selkeitä sekä riittävän leveitä ja tasaisia. Tila kiertotietä varten otetaan tarvittaessa ajoradalta. Työmaiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava. Tavoitteena tulee olla liikenneympäristö, joka on työmaan kohdalla yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa.

2. Investointitasoa nostettava, baanaverkon rakentaminen käyntiin

Vantaalla erillisiin pyöräliikenteen hankkeisiin on varattu vuosittain vain 0,5 euroa asukasta kohden, kun riittävä taso olisi vähintään 20 euroa asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella vuosittainen investointitaso tulee nostaa 14 euroon asukasta kohden eli 3 miljoonaan euroon. Jokainen pyöräilyyn käytetty euro tuottaa yhteiskunnalle 8 euroa positiivisina terveysvaikutuksina.

Investointitason tulee sisältää baanaverkon rakentamisohjelma Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti siten, että valtuustokauden aikana verkosta valmistuu 10 kilometriä.

3. Uudet suunnitteluperiaatteet käyttöön

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen nykyaikaistamista. Vantaan tulee ottaa käyttöön uusi Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje.

Tärkeimpiä parannusta vaativia asioita ovat risteysjärjestelyt, reunakivet, laadukkaat yhteydet keskusten välillä sekä turvalliset yhteydet kouluihin. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Hiljaisilla kaduilla ei tarvita pyöräteitä, vaan parhaita ratkaisuita ovat autoliikenteen rauhoittaminen ja pyöräkatujen rakentaminen.

4. Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla ja aurausta parantamalla

Pyöräliikenne on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa. Tehokkain tapa pitää väylät puhtaana on lumen ja sohjon poistaminen harjaamalla. Harjauksen rahoitus on vakinaistettava ja harjaamalla hoidettavaa reitistöä laajennettava kattamaan kaikki pääreitit.

Muilla reiteillä on tehostettava aurausta. Talvihoidon parhaita käytänteitä on haettava kunnista, joissa talvikunnossapito auraamalla on toimivaa ja tehokasta, kuten Oulusta. Huomiota on kiinnitettävä etenkin polanteen ja sohjon poistoon sekä yksityiskohtiin, kuten aurausvallien poistoon risteyksistä. Terävä sepeli on vaihdettava renkaita puhkomattomaan materiaaliin.

5. Vantaa mukaan pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään

Suuren suosion pääkaupunkiseudulla saaneet kaupunkipyörät ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää ja ne toimivat erinomaisesti etenkin osana joukkoliikennematkaa. Käyttäjän kannalta on erittäin tärkeää, että yhdellä maksulla voi käyttää kaupunkipyöriä joukkoliikennematkan molemmissa päissä koko seudulla.

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on laajentumassa vuoden 2021 aikana Vantaan rajalle asti. Sujuva liikkuminen kaupunkien välillä edellyttää kuitenkin yhtenäistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Vantaan onkin liityttävä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään sopimuskauden vaihtuessa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja kasvattaa sen osuutta liikenteestä 4 prosenttia vuosittain sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Nro Nimi Puolue
350 Aleksi Manninen Vihreä liitto
607 Anatoly Lvov Suomen ruotsalainen kansanpuolue
629 Annica Hosio Feministinen puolue
336 Anniina Kostilainen Vihreä liitto
242 Antero Eerola Vasemmistoliitto
140 Antti Ellonen Kansallinen Kokoomus
26 Antti Suni Liike Nyt
250 Anu Järveläinen Vasemmistoliitto
354 Arto Mieskolainen Vihreä liitto
445 Arto Pyyhtiä Suomen Keskusta
122 Asko Hosio Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
309 Diafouka Porelela Vihreä liitto
121 Elina Hasa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
274 Elina Nykyri Vasemmistoliitto
304 Emil Aarnio Vihreä liitto
386 Eva Tawasoli Vihreä liitto
240 Funda Demiri Vasemmistoliitto
375 Gurmann Saini Vihreä liitto
145 Heidi Haapala Kansallinen Kokoomus
248 Heidi Hummastenniemi Vasemmistoliitto
421 Heidi Koivukangas Suomen Keskusta
124 Hellu Isomäki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
59 Ida Tamminen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
631 Iida Lepojärvi Feministinen puolue
116 Jari Helminen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
305 Jenni Alasuutari Vihreä liitto
256 Jenni Karjalainen Vasemmistoliitto
346 Joel Linnainmäki Vihreä liitto
348 Johanna Lätti Vihreä liitto
628 Johanna Sjöholm Feministinen puolue
403 Juha Ylä-Lahti Vihreä liitto
48 Jussi Särkelä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
529 Kai-Ari Lundell Perussuomalaiset
105 Kaj Andersson Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
554 Kirill Rinne Perussuomalaiset
283 Ksenia Peltovuori Vasemmistoliitto
77 Lassi Liljanto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
290 Leena Romppainen Vasemmistoliitto
213 Maarit Raja-Aho Kansallinen Kokoomus
66 Mari Hynninen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
110 Markku heikkilä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
125 Matti Kotiranta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
177 Matti Lepistö Kansallinen Kokoomus
317 Mikko Hansen Vihreä liitto
395 Mikko Viilo Vihreä liitto
53 Mila Kangasniemi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
340 Minna Kuusela Vihreä liitto
294 Minttu Sillanpää Vasemmistoliitto
417 Nejdet Karadag Suomen Keskusta
236 Niko Blom Vasemmistoliitto
360 Nina Ndukwe Vihreä liitto
285 Nina Pispala Vasemmistoliitto
62 Päivi Laakkonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
147 Pasi Hakala Kansallinen Kokoomus
420 Paul Kivistö Suomen Keskusta
330 Paula Kapanen Vihreä liitto
368 Pekka Rautio Vihreä liitto
355 Petra Miessmer Vihreä liitto
58 Raija Heikkonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
42 Risto Tamminen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
159 Sami Kanerva Kansallinen Kokoomus
307 Samira Chakir Vihreä liitto
338 Sanni Kupiainen Vihreä liitto
281 Sara Pekonen Vasemmistoliitto
590 Solveig Halonen Suomen ruotsalainen kansanpuolue
65 Teija Toivonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
93 Tero Hakanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
635 Tiina Arlin Suomen Kristillisdemokraatit
675 Tiina Tuomela Suomen Kristillisdemokraatit
46 Tiina Vesa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
321 Timo Huhta Vihreä liitto
308 Topias Dean Vihreä liitto
356 Tuomas Mutanen Vihreä liitto
295 Tuomas Suihkonen Vasemmistoliitto
378 Tuure Savuoja Vihreä liitto
38 Ulla Kaukola Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
255 Ville Karinen Vasemmistoliitto

Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.

Allekirjoita teesit

Tehdään Vantaasta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo)

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on vuonna 1981 perustettu kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö sekä turvallisen ja sujuvan pyöräliikenteen puolestapuhuja. Tavoitteenamme on pyöräilyn edellytyksiä parantamalla tehdä koko pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi paikka elää ja liikkua. Tervetuloa mukaan joukkoon, liity HePon jäseneksi tästä!

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.