Helsingin Polkupyöräilijöiden
Kuntavaaliteesit Vantaalla 2021


Vantaa on sitoutunut kasvattamaan pyöräliikenteen kulkutapaosuutta 4 prosenttia vuosittain. Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja. Tavoitteisiin voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin tai huonoon talvikunnossapitoon.

Liikennebarometrin 2020 mukaan vantaalaisista 85 prosenttia suhtautuu pyöräilyn edistämiseen positiivisesti. Kuntavaaliehdokas Vantaalla, ole yksi heistä ja allekirjoita teesimme!

Ehdokkaat (51) Allekirjoita

Teesit

1. Kiertotiet kuntoon

Liikennebarometrin 2020 mukaan 43 prosenttia vantaalaisista pyöräilisi enemmän, jos työmaajärjestelyt olisivat nykyistä paremmat. Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta niiden aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. Vantaan tulee yhdessä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa päivittää poikkeusjärjestelyitä koskevat toimintatavat.

Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit eivät saa katketa ja kiertoteiden on oltava selkeitä sekä riittävän leveitä ja tasaisia. Tila kiertotietä varten otetaan tarvittaessa ajoradalta. Työmaiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava. Tavoitteena tulee olla liikenneympäristö, joka on työmaan kohdalla yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa.

2. Investointitasoa nostettava, baanaverkon rakentaminen käyntiin

Vantaalla erillisiin pyöräliikenteen hankkeisiin on varattu vuosittain vain 0,5 euroa asukasta kohden, kun riittävä taso olisi vähintään 20 euroa asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella vuosittainen investointitaso tulee nostaa 14 euroon asukasta kohden eli 3 miljoonaan euroon. Jokainen pyöräilyyn käytetty euro tuottaa yhteiskunnalle 8 euroa positiivisina terveysvaikutuksina.

Investointitason tulee sisältää baanaverkon rakentamisohjelma Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti siten, että valtuustokauden aikana verkosta valmistuu 10 kilometriä.

3. Uudet suunnitteluperiaatteet käyttöön

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen nykyaikaistamista. Vantaan tulee ottaa käyttöön uusi Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje.

Tärkeimpiä parannusta vaativia asioita ovat risteysjärjestelyt, reunakivet, laadukkaat yhteydet keskusten välillä sekä turvalliset yhteydet kouluihin. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Hiljaisilla kaduilla ei tarvita pyöräteitä, vaan parhaita ratkaisuita ovat autoliikenteen rauhoittaminen ja pyöräkatujen rakentaminen.

4. Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla ja aurausta parantamalla

Pyöräliikenne on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa. Tehokkain tapa pitää väylät puhtaana on lumen ja sohjon poistaminen harjaamalla. Harjauksen rahoitus on vakinaistettava ja harjaamalla hoidettavaa reitistöä laajennettava kattamaan kaikki pääreitit.

Muilla reiteillä on tehostettava aurausta. Talvihoidon parhaita käytänteitä on haettava kunnista, joissa talvikunnossapito auraamalla on toimivaa ja tehokasta, kuten Oulusta. Huomiota on kiinnitettävä etenkin polanteen ja sohjon poistoon sekä yksityiskohtiin, kuten aurausvallien poistoon risteyksistä. Terävä sepeli on vaihdettava renkaita puhkomattomaan materiaaliin.

5. Vantaa mukaan pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään

Suuren suosion pääkaupunkiseudulla saaneet kaupunkipyörät ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää ja ne toimivat erinomaisesti etenkin osana joukkoliikennematkaa. Käyttäjän kannalta on erittäin tärkeää, että yhdellä maksulla voi käyttää kaupunkipyöriä joukkoliikennematkan molemmissa päissä koko seudulla.

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on laajentumassa vuoden 2021 aikana Vantaan rajalle asti. Sujuva liikkuminen kaupunkien välillä edellyttää kuitenkin yhtenäistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Vantaan onkin liityttävä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään sopimuskauden vaihtuessa.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja kasvattaa sen osuutta liikenteestä 4 prosenttia vuosittain sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Nro Nimi Puolue
Aleksi Manninen Vihreä liitto
Anatoly Lvov Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Anniina Kostilainen Vihreä liitto
Antti Ellonen Kansallinen Kokoomus
Antti Suni Liike Nyt
Anu Järveläinen Vasemmistoliitto
Arto Mieskolainen Vihreä liitto
Arto Pyyhtiä Suomen Keskusta
Diafouka Porelela Vihreä liitto
Emil Aarnio Vihreä liitto
Eva Tawasoli Vihreä liitto
Funda Demiri Vasemmistoliitto
Gurmann Saini Vihreä liitto
Heidi Haapala Kansallinen Kokoomus
Heidi Hummastenniemi Vasemmistoliitto
Ida Tamminen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Iida Lepojärvi Feministinen puolue
Jenni Alasuutari Vihreä liitto
Joel Linnainmäki Vihreä liitto
Johanna Lätti Vihreä liitto
Johanna Sjöholm Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Juha Ylä-Lahti Vihreä liitto
Kai-Ari Lundell Perussuomalaiset
Kirill Rinne Perussuomalaiset
Ksenia Peltovuori Vasemmistoliitto
Maarit Raja-Aho Kansallinen Kokoomus
Matti Lepistö Kansallinen Kokoomus
Mikko Hansen Vihreä liitto
Mikko Viilo Vihreä liitto
Mila Kangasniemi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Minna Kuusela Vihreä liitto
Minttu Sillanpää Vasemmistoliitto
Nejdet Karadag Suomen Keskusta
Niko Blom Vasemmistoliitto
Nina Pispala Vasemmistoliitto
Päivi Laakkonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Paul Kivistö Suomen Keskusta
Paula Kapanen Vihreä liitto
Pekka Rautio Vihreä liitto
Sami Kanerva Kansallinen Kokoomus
Samira Chakir Vihreä liitto
Solveig Halonen Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Teija Toivonen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Tero Hakanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Tiina Tuomela Suomen Kristillisdemokraatit
Timo Huhta Vihreä liitto
Topias Dean Vihreä liitto
Tuomas Mutanen Vihreä liitto
Tuomas Suihkonen Vasemmistoliitto
Tuure Savuoja Vihreä liitto
Ville Karinen Vasemmistoliitto

Allekirjoita teesit

Tehdään Vantaasta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.
Tietosuojaseloste

Tietoa

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo)

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on vuonna 1981 perustettu kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö sekä turvallisen ja sujuvan pyöräliikenteen puolestapuhuja. Tavoitteenamme on pyöräilyn edellytyksiä parantamalla tehdä koko pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi paikka elää ja liikkua. Tervetuloa mukaan joukkoon, liity HePon jäseneksi tästä!

Pyöräliitto ry

Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.

Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.